Výměna a vrácení zboží

Internetový obchod Tamsin.cz poskytuje spotřebiteli dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Pokud se kupující spotřebitel rozhodne tohoto práva využít, je povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu v rámci výše uvedené lhůty, nejpozději však 14. kalendářní den od převzetí věci (doporučujeme tak učinit nejlépe přiloženým formulářem odstoupení od smlouvy, který je součástí faktury, případně si formulář můžete stáhnout zde, nebo tak učiňte jinou písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší, nebo případně online formulářem) a dále musí vrátit zboží v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) a s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího) a to na adresu TAMSIN LONDON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim. Odstoupit od smlouvy může kupující též před expedicí zboží - emailem na info@tamsin.cz.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) náklady spojené s navrácením zboží.

Vrácené zboží zaslané kupujícím prodávajícímu nesmí být zasláno na dobírku. V takovém případě prodávající zásilku nepřevezme a na vracené zboží bude pohlíženo jako na nezaslané.

Odstoupit od kupní smlouvy můžete zde

Štítek s naší adresou pro nalepení na zásilku si můžete stáhnout zde.

Akce 14 + 14

Tamsin umožňuje svým zákazníkům vrácení zboží bez udání důvodu nad zákonem stanovenou lhůtu 14 dní a to ve lhůtě dalších 14 dní. V případě, že kupující tuto službu využije a odstoupí od smlouvy od 15 do 28 kalendářního dne od převzetí zboží, budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky v souladu s čl 5.8 obchodních podmínek formou slevového poukazu na další nákup, a to ve výši ceny vráceného zboží bez poštovného. V případě vrácení zboží kupujícím ve standardní lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, budou peněžní prostředky vráceny v souladu s čl 5.4 obchodních podmínek stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Výměna

V případě zájmu výměny zboží, prosím, kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Upozornění

Každá položka má etiketu. Tuto etiketu doporučujeme ponechat pevně připojenou k oděvu. V případě, že etiketa nebude při vrácení zboží připevněna, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu spotřebiteli odpovídající finanční kompenzaci.
V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody (v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu).
Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce však není tímto jakkoliv dotčeno.

Novinky do emailu s bonusem
200 Kč na Váš nákup
žena