Obecná pravidla soutěží na Tamsin.cz

1. Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je společnost TAMSIN LONDON CZ s.r.o., se sídlem Chrudim, Průmyslová 7, PSČ 537 01, IČO: 28788338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl C, vložka 27514 (dále jen „organizátor soutěže“).

2. Účast v soutěži

2.1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.

2.2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.

2.3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže pořádané organizátorem soutěže.

2.4. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.

2.5. Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností TAMSIN LONDON CZ s.r.o. uvedené v Obchodních podmínkách v odstavci „Ochrana osobních údajů“.

3. Průběh soutěže

3.1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny na eshopu, Facebooku nebo Instagramu organizátora soutěže.

3.2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže každý všední den v době mezi 8:00 až 15:00 nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.

4. Mechanismus soutěže

4.1. Konkrétní mechanismus soutěže bude upřesněn v podmínkách konkrétní vyhlášené soutěže.

5. Společná ustanovení

5.1 Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

5.2. Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.

5.3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.

5.4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na eshopu, Facebooku nebo Instagramu organizátora soutěže.

5.5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

5.6. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1.7.2020

Novinky do emailu s bonusem
200 Kč na Váš nákup
žena